در صورتی که مدیر شرکت یا سازمانی هستید و قصد جذب نیروهای متخصص را دارید، با تکمیل فرم زیر می توانید آگهی استخدام خود را در وبسایت مرکز آموزش های تخصصی نیروی غرب به نمایش بگذارید.

لازم به ذکر است که آگهی های شغلی، پیش از انتشار، توسط تیم مدیریت محتوای موسسه مورد بررسی و تأیید قرار میگیرند. لذا لطفا پس از تکمیل فرم زیر، تا تکمیل فرایند بررسی و تایید منتظر بمانید.

  • اطلاعات شرکت

  • یک تصویر از لوگو یا از محیط شرکت بارگذاری کنید تا کنار آگهی شغلی نمایش داده شود.
  • اطلاعات آگهی

  • مهارت هامهارت هامهارت هامهارت ها 
  • اطلاعات تماس