نمایش یک نتیجه

Quick view

دوره جامع VMware vSphere V 7.0

بدون امتیاز 0 رای
این دوره روی نصب، پیکربندی، مدیریت و تسلط بر VMware vSphere® 7.0، که شامل VMware ESXi™ 7.0 و VMware vCenter™ 7.0 می شود.  این دوره محتوای پرفروش ترین VMware vSphere : نصب، پیکربندی، مدیریت دوره با قابل قیاس بودن پیشرفته و وظایف و مهارت های نظارت بر اجرای مورد نیاز برای پیکربندی محیط های در دسترس و قابل قیاس vSphere  را ترکیب می کند.
90
0
780,000 تومان