نمایش یک نتیجه

Quick view

دوره متصدی بکارگیری تجهیزات گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک

دوره متصدی بکارگیری تجهیزات گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک
بدون امتیاز 0 رای
متصدی دارای وظایفی از قبیل انتخاب انواع تاسیسات ، تجهیزات و ادوات گلخانه ای، بکارگیری سیستم های سرمایشی گلخان
16
0
350,000 تومان