فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

آگهی های شغلی شرکت ها و سازمانهای مختلف

همکاری با ما

همکاری با ما

در صورت تمایل به همکاری با مرکز آموزش های تخصصی نیروی غرب لطفا بروی دکمه ذیل کلیک نمایید.

ایجاد موقعیت شغلی

ایجاد موقعیت شغلی

در صورتی که مدیر شرکت یا سازمانی هستید و قصد جذب نیروهای متخصص را دارید، با تکمیل فرم زیر می توانید آگهی استخدام خود را در وبسایت ما به نمایش بگذارید.